Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRozliczenie etapu zagranicznego w projekcie Polskie Mosty Technologiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2020-06-05 14:00:39
polskie mosty technologiczne, pmt, ekspansja zagraniczna, strategia, finansowanie, wiedza, kontakty, polska agencja inwestycji i handlu, paih, rozliczenie etapu zagranicznego, grantobiorcy, wskazówki

Wskazówki dotyczące rozliczenia etapu zagranicznego projektu Polskie Mosty Technologiczne.

Wskazówki - rozliczenie PMT

Szanowni Państwo,

 

poniżej umieszczamy wskazówki dotyczące rozliczenia etapu zagranicznego projektu Polskie Mosty Technologiczne.

 

Prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie w trakcie wydatkowania środków w etapie zagranicznym PMT.

 

Przypominamy również, że:

 1. Wydatki na realizację etapu zagranicznego - rozliczenie - powinny być:
  • poniesione zgodnie z katalogiem wydatków;
  • udokumentowane fakturą (faktura proforma nie będzie brana pod uwagę)/dokumentem o równoważnej wartości dowodowej (zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości);
  • wykazane i rozliczone we wniosku rozliczającym za pośrednictwem SOE w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu;
  • we wniosku należy wykazywać jedynie wydatki faktycznie poniesione (tj. opłacone w całości, nie mogą to być zaliczki i/lub przedpłaty dokonane na realizację działań zaplanowanych w późniejszym okresie;
  • faktury wystawione w walucie obcej powinny zawierać opis przeliczenia na PLN wg wytycznych wskazanych w umowie w paragrafie 6 umowy o powierzenie grantu;
  • należy pamiętać o kwalifikowalności VAT. Grantobiorca posiadający możliwość odzyskania VAT nie może wykazywać go we wniosku jako wydatek kwalifikowalny;
  • do każdego wydatku wykazanego we wniosku rozliczającym należy dołączyć niezbędne załączniki: skan faktury, wyciąg bankowy potwierdzający uregulowanie płatności, protokoły odbioru, umowy, itd.;
  • należy pamiętać, że zgodnie z umową Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 2. Wszystkie faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej muszą być opłacone, zaksięgowane i opisane wg wytycznych wskazanych w umowie (opis jednoznacznie wskazujący, że jest to wydatek poniesiony w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach PMT).

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT
Pliki do pobrania

Rozliczenie etapu zagranicznego - zasada konkurencyjności
pdf | 419.05 KB
Pobierz
Rozliczenie Grantobiorców PMT - check lista dla firm
pdf | 140.19 KB
Pobierz