Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUwaga! Nowa dokumentacja konkursowa: V i VI nabór 2019

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2020-06-08 15:55:15
dokumentacja konkursowa, polskie mosty technologiczne, pmt, regulamin konkursu, nowy system wypłacania wsparcia finansowego, chiny, stany zjednoczone, zea, japonia, kanada, norwegia, 2019, aktualizacja

Zamieszczamy aktualną dokumentację konkursową dotyczącą V naboru 2019: Chiny, USA, ZEA oraz VI naboru 2019: Japonia, Kanada, Norwegia.

PMT - dokumentacja

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy aktualną dokumentację konkursową dotyczącą V naboru 2019: Chiny, USA, ZEA oraz VI Naboru 2019: Japonia, Kanada, Norwegia.

 

Uwaga! Dla ww. naborów wprowadzony zostaje m.in. nowy system wypłacania wsparcia finansowego w ramach etapu zagranicznego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową oraz nowymi zasadami.

 

Poniżej wyszczególnione zmiany w Umowach o powierzenie Grantu:

 

§ 6
Sposób realizacji i rozliczenia etapu II - wsparcie w formie bezgotówkowej i gotówkowej

 1. Agencja w 100% finansuje grant w formie bezgotówkowej o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).
 2. Agencja udziela wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym w wysokości nie większej niż wskazana w § 4 ust. 2. Środki będą przekazywane przez Agencję na rachunek bankowy Grantobiorcy prowadzony przez …………………………., nr ………………………………..., po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3
 3. Grantobiorca otrzyma wsparcie finansowe o charakterze gotówkowym w następujących transzach:
  1. transzy nr 1 stanowiącej maksymalnie 30% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania pozytywnej oceny strategii ekspansji, o której mowa w § 2 ust. 4;
  2. transzy nr 2 stanowiącej maksymalnie 40% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia co najmniej 70% otrzymanej wcześniej transzy nr 1;
  3. transzy nr 3 stanowiącej maksymalnie 20% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz nr 1 i 2;
  4. transzy nr 4 będącej płatnością końcową stanowiącą refundację pozostałej kwoty wydatków poniesionych w ramach wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, wypłaconej po akceptacji przez PAIH S.A. końcowego wniosku rozliczającego wydatki sfinansowane z nierozliczonych transz oraz ze środków Grantobiorcy; Grantobiorca jest zobowiązany przedłożyć końcowy wniosek rozliczający najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3.
 4. Warunkiem wypłaty środków, o których mowa w ust. 3 jest ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia wykonania Umowy, o którym mowa w § 12.
 5. Agencja dokona akceptacji kompletnych wniosków rozliczających w terminie do 21 dni od dnia ich złożenia za pośrednictwem SOE wraz ze skanami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych: faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dowodów zapłaty oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność poniesionych wydatków z Umową, w szczególności dokumentów potwierdzających wybór wykonawców zgodnie z §10. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosków rozliczających w okresach umożliwiających rozliczenie w ostatecznym terminie wskazanym w ust. 3 może skutkować nierozliczeniem środków wydatkowanych w ramach projektu i koniecznością zwrotu wsparcia otrzymanego w ramach projektu. Agencja dopuszcza możliwość rozliczenia całości przyznanego grantu we wcześniejszym terminie.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,

Zespół Projektu Polskie Mosty Technologiczne

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT
Pliki do pobrania

Regulamin_5i6N_2019_04.06.2020
pdf | 237.96 KB
Pobierz
1.4a Sytuacja finansowa wnioskodawcy sporządzającego sprawozdanie finansowe
xls | 134.5 KB
Pobierz
1.4b Sytuacja finansowa wnioskodawcy nie sporządzającego sprawozdania finansowego
xlsx | 72.16 KB
Pobierz
3. Wzór umowy o powierzenie grantu_5i6N_2019_04.06.2020
pdf | 382.1 KB
Pobierz
6. Zmiana budżetu
xlsx | 12.85 KB
Pobierz
7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
pdf | 431.26 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pilothouse

The recognisable form of Pilothouse superstructures or cabins is always fully expressed. The cabi...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-27 Dodał: Patryk Tyszko Statki i łodzie Zobacz ofertę

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Mobilny system dezynfekcji

Mobilny system dezynfekcji
Polska - OPOLE 2021-01-02 Dodał: Jacek Wróbel Maszyny i urządzenia, Produkcja i przetwórstwo metali, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert